KVKK

Veri sorumlusu Cansular Hırdavat San.ve Tic.A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda işburada bilgilendirilmektesiniz.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sorumlusu; Rüstempaşa Mahallesi Alacahamam sokak No: 4 / A Eminönü Fatih / İstanbul adresinde yerleşik Cansular Hırdavat San.ve Tic.A.Ş.'dir ("Cansular"). Veri sorumlusu olmamız, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak sorumlu olduğumuz anlamına gelmektedir.

2. Cansular Hangi Kişisel Verilerinizi Toplamaktadır?

"Kişisel veri," kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Toplamaktayız?

Kişisel verilerinizi aşağıda yer alan amaçlarla toplamaktayız:

    Cansular temsilcileri tarafından düzenlenen ziyaretlerin kayıtlarının tutulması,
    Cansular tarafından gerçekleştirilen ve/veya sponsor olunan bilimsel, eğitsel ve tanıtım toplantılarına katılımınızın sağlanması amacıyla ilgili başvuru ve giriş de dahil olmak üzere tüm işlemlerin yapılması ve Sağlık Bakanlığı'na bu doğrultuda gerekli bildirimlerin yapılması,
    Onay vermeniz halinde, bilimsel değeri olan ve bilimsel içerikli yazı, bilgi ve belgelerin paylaşılması da dahil Cansular tarafından yürütülen çeşitli tanıtım faaliyetleri kapsamında telefon, e-posta, dijital kanallar ve diğer her türlü iletişim vasıtası ile sizinle iletişime geçilmesi
    Şirketimiz Cansular Hırdavat San.ve Tic.A.Ş. tarafınıza yapılan her biri KDV dâhil parasal değeri o tarihte yürürlükte olan aylık brüt asgarî ücretin % 10’unu aşan değer aktarımlarının 3 Temmuz 2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Kişisel verilerinizi, temsilcilerimizin ziyareti sırasında kendileri ile paylaşarak sağlamaktasınız.

Kişisel verilerinizi toplamaya ilişkin olarak hukuki sebebimiz, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili kılavuzlar da dahil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan her türlü hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, toplantılara katılımınızın ve değer aktarımlarının sağlanması amacıyla sizinle kurduğumuz sözleşmelerin ifa edilmesi için veri işlemenin gerekli olmasıdır. Sizinle iletişim kurmamıza onay vermeniz halinde ise veri işleme dayanağı açık rızanız olmaktadır.

 5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Cansular tarafından verilerinizin veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde Rüstempaşa Mahallesi Alacahamam sokak No: 4 / A Eminönü Fatih / İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da info@cansular.com adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;

    kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    kişisel verilerinizin işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme,
    kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
      kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
    kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda, (i) ad soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, (ii) T.C. kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yer adresi, (iv) var ise bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası, (v) talep konusu bulunması zorunludur.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz bize ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

6. İletişim Onayını Nasıl Geri Alabilirsiniz?

Sizinle iletişime geçmemiz amacıyla onay vermiş olmanız halinde, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca, onayınızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. İletişim izninizin iptali için http://www.cansular.com/tr/site/iletisim web adresi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Bizi Takip EdinDaynex E-ticaret Çözümleri Copyright ©2019
Ana Sayfa/ Hakkımızda / Kurumsal /Ürünler/İletişim

Bu Sitenin Telif Hakkı CANSULAR A.Ş Aittir.